Bara för att det inte står nåt i tidningen om det
idag, eller nämns i någon av TV:s många kanaler,
så ska du inte tro att ett barn inte mördas idag.
Lika säkert idag som att tusentals föds in i liv
slaktas ett antal som led i den etniska rensningen, medan
du har nog av ditt i skolan och jobbet som kräver

(Försök till rekonstruktion före feb. 2008)

Bara för att det inte står nå’t i tidningen om det
idag, eller nämns i någon av TV:s många kanaler,
så ska du inte tro att ett barn inte mördas idag;
lika säkert som att tusentals föds in i liv,
slaktas ett antal som led i den etniska rensningen, medan
du har nog av ditt i skolan och jobbet som kräver
engagemang och intresse av dig. Män ställer upp sig
framför och bakom maskingevären, och salvorna smattrar.
Männen bakom vapnen står kvar, de andra har fallit.
Segrarna går till kvinnorna, fyllda av kärlek till foster-
landet och startar nya liv och drar vidare. Detta
blir efterhand enahanda att tala och skriva om,
liksom effekten av larvfötters stål och nervgas och napalm;
oundvikligen minskar nyhetsvärdet; läsarna tröttnar
på denna flod av elände; tittarsiffrorna minskar.

Bara för att du inte har sett något om det i tidningen,
bara för att det inte har nämnts idag i TV,
så ska du inte tro att barn inte mördats idag.

skriven 28 dec ’93
rev. 7 maj 2003