Det var en sjöko från Holland
som rymde en dag ur fållan;
hon simmade ut
tills havet tog slut
och dök upp, välbehållen, på Lolland.