En sång är en dröm på franska och tar dej vartsomhelst. Att vara vaken ... jag vet inte ... det skulle betyda något i stil med förnuftig, tänkande, medveten; vid medvetande? Medvetande? Med vetande! Med vet-ande? Vad nu då? Vad vet anden? Anden vet att den flyger, och vart vinden blåser.
   Annars skulle den inte kunna flyga väl!
   Det enda anden vet är att den måste flyga. Inte för vingarnas skull. Inte av rädsla. Inte för att vara effektiv, vad det nu är för nåt. Inte för att skapa vackra silhuetter mot aftonskyarna.
   En and som inte lär sig att flyga är en död and, eller en anka.

Men den här konversationen är förstås också en flykt. En flykt från någonting till någonting.
   Från ensamhet till ensamhet, kanske ...............
   Ensamhet tvåsamhet (åskan dånar därutanför mitt fönster bara fem sekunder efter blixten nu) gemenskap? Gemenskap? Var kom det ifrån?
    Åskan avlägsnar sig. Söderut. Den här blixten syntes inte. Dom ger mig inte en chans...
    Gemenskap, gemenhet?
    Nej, det där var inget bra ord. Gemenskap; det duger.
    Att ha något att göra i gemenskapen; att bidra till gemenskapen.

Gemenskap Gemensamhet Gemenskap ge mig ensamhet Samhälle Sammanhållning
    Jaha, vaddå? Samma hållning? Det låter som en armé, och en armé är alltid överflödig; en gemenskaps försök att skapa nollor, som står för vad som kommer efter. Generalstaberna är världens största farser; skämt kött som vill förnya sej och bara alstrar förruttnelse. Sjukt!
    Skämt åsido: gemenskap vill inte växa. Den växer av sig själv. Annars försvinner den. Upplyses och upplöses. Den finns där eller finns där inte. Som en släkt eller en flöd är den begränsad i tid och rum, och viktig bara för stränderna, inte för havet.

Spänningen mellan jord och himmel är enorm inatt. Jag räknar sjutton hjärtslag innan det aavlägsna mullret når mina öron. Blixten lyser upp hela gatan.
    Ibland (där var det igen, närmare nu.) Ibland tar sej den här gemenskapen konstiga uttryck (nu kommer regnet!) Den måste rymma allt. Allt mänskligt. Och vad som är mänskligt, det vet bara anden. Som inte talar av rädsla för att störa den tänkande människans handel och goda sömn.
    Fascism är ett sätt att skapa ett samhälle ur en gemenskap som har tagit slut. Fascismens färg är blå: ljusblå som himmelen; djupnande mot ett mörkare blått ner i en lång, svart natt. Svart som ... som .. som.
    Död och förintelse. Rymd utan stjärnor. Under sin egen tyngd kollapsade solar. Vad heter det? Svarta hål! Natt utan slut. Frusen tid som ödelägger sin omgivning. Det svarta hålet består av elementarpartiklar som förlorat sin naturliga spänning.
    Emellan absoluta nollpunktern och den högsta kända temperaturen existerar det universum vi känner till och allt kan vi väga och mäta, däremellan.