Språkverktyg

De flesta skriver numera på tangetbord, av ett eller annat slag. För bästa resultat används en ordbehandlare. När du skriver är det några saker att tänka på:

Här lägger jag en liten minneslapp åt mig själv att utveckla detta.