1. Hildeman
  2. Svenska och allmän språkkunskap
  3. Gymnasieskolan i allmänhet,
    Ö-ng i synnerhet
  4. Useful English links
  5. Programmering
  6. Kontakta mig!
Här samlar jag länkar, dikter och idéer som varken passar eller fungerar på Facebook eller blogg. Siten är under ständig utveckling.