Källhantering

Skillnaden på A och F i betyg kan vara en källangivelse. Därfär är det viktigt att veta HUR du ska göra sådana. Det finns flera olika sätt, men det viktigaste är att vara medveten om skillnaden på egna tankar, ståndpunkter och ställingstaganden, och att tydligt skilja andras från eget.

"Längre citat (flera meningar) bör skrivas i ett eget stycke med indrag i såväl höger- som vänsterkant. Det hjälper till att tydliggöra att det är ett citat" säger Umeå universitetsbiblioteks hemsida. Här finns ingen exakt mall för antal ord; du avgör själv vad som är ett längre citat.

Om du i ett referat behöver ta med något som du inte är helt säker på att du förstår innebörden av, är det bättre att i referatmarkören stå för att du är osäker på tolkningen; "N.N. tycks mena ..."; "detta kan tolkas som", o.s.v. Den typen av referatmarkörer kan också användas för att retoriskt ställa det refererade materialet i tvivelaktig dager; ibland kan man faktiskt behöva en tolkning i ett referat, och här erbjuder sig möjligheten att påverka läsarens uppfattning medelst mer eller mindre subtil verbhantering i markören.

Referat är detsamma som sammanfattning:

Skilj på refererad text och referat! Den refererade texten är den som du refererar. Resultatet är ett referat.

Referatteknik kan du använda till mycket:

Gör så här:

Se till att tidigt ange när och var och vilken genre!