Svenskämnet

Något av det svåraste för många elever är muntligt framträdande, där det inte bara gäller att svara för sig, utan hålla publikens uppmärksamhet, tron på betydelsen av det man gör, och låda i fem minuter. I de nya läroplanerna betonas det kommunikativa särskilt starkt. Utveckla din publikkontakt; avveckla ditt manusberoende! Föredraget ÄR bra, men det är nästan aldrig en god idé att hålla i manuset och aldrig någonsin en god idé att hålla i det med båda händer. Hur ska du kunna övertyga om du skyddar kroppen med ett vitt papper, i stället för att visa dig? Om du talar utomhus i stark blåst och inte har hunnit memorera talet, ställer sig saken naturligtvis annorlunda, men det är avgörande skillnad på att läsa upp och att framföra. Ronny Gunnarsson har en utmärkt sida som täcker in det mesta i ämnet muntlig framställning. Klicka "Presentationsteknik" så ger sig resten.

Här nedan några nyttiga länkar inom ämnet: